Menu

Wanneer wilt u komen?
Sluiten
Thuis in 'n schôn stukske Brabant!

Regelement

2021/2022

Hartelijk welkom op Recreatiepark Het Genieten.

Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult hebben. Wij doen er in ieder geval alles aan om het u naar de zin te maken. Het is voor de goede gang van zaken noodzakelijk dat er enige regels in acht genomen worden.

Algemeen

Hoofdregel

Gedraagt u zich zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van de vakantie te genieten.

Slagboom

Voor het bedienen van de slagboom heeft u geen sleutel of pasje nodig, dit gaat op kentekenherkenning. De slagboom gaat open van 07.00 – 23.00 uur. Voor spoedgevallen volgt u de aanwijzingen op de receptiedeur.

Bezoekers

Bezoekers zijn bij ons van harte welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht nemen. Al uw bezoekers dienen zich bij aankomst op de receptie te melden. Uw bezoek mag tot uiterlijk 22.30 uur op het terrein blijven. De nachtrust gaat in om 23.00 uur.

Overnachtende bezoekers dienen zich in te laten schrijven in ons nachtregister en het bijbehorend overnachtingstarief plus toeristenbelasting te betalen.

Honden van dagbezoekers worden niet op de camping toegelaten. Auto’s van bezoekers dienen op de parkeerplaats voor bij de ingang geparkeerd te worden.

Verkeer

Op ons terrein is de wegenverkeerswet van toepassing. Per standplaats is 1 auto toegestaan op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen, alleen voor voertuigen beneden 1,5 ton. Het is niet toegestaan uw auto op het onverharde pad te parkeren.

Aanhangers, trailers e.d. mogen niet op het park gestald worden.

Op heel het park geldt een maximum snelheid van 6 km per uur. Bij overtreding kan uw toegang geblokkeerd worden. Scooters, motors e.d. mogen alleen stapvoets rijden. Met het oog op calamiteiten dienen de paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden. Voor het behoud van het terrein of een gedeelte ervan, kan het nodig zijn dat wij een toegangsverbod voor alle voertuigen afkondigen (bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden).

Geluidsoverlast

Het is niet toegestaan om geluid te produceren zodanig dat andere camping gasten hier hinder van ondervinden. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode, het dient dan stil te zijn. Dit betekent dus ook dat er in de nachtrustperiode een rijverbod geldt voor gemotoriseerd verkeer. Mede op verzoek van een aantal medegasten is het niet meer toegestaan om bouwwerkzaamheden of andere lawaaierige werkzaamheden uit te voeren en elektrisch (tuin)gereedschap te gebruiken in de weekenden van zaterdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur en gedurende het hele jaar. Daarnaast is het niet toegestaan om bouwwerkzaamheden uit te voeren in juli en augustus.         

Gebruik sanitaire voorzieningen

De toiletgebouwen worden door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u eraan mee dat het zo blijft. Op de camping bevindt zich een babywasruimte en één invalidentoilet. De sleutels zijn bij de receptie verkrijgbaar. In het toiletgebouw is toiletpapier aanwezig. Kleine kinderen (tot 7 jaar) mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. In het toiletgebouw is roken verboden en zijn honden niet toegestaan. Het onnodig rondhangen in toiletgebouwen is verboden. Een toiletgebouw is geen speelplaats. Chemische toiletten kunt u ledigen op de daarvoor bestemde plaatsen. Douche muntjes kunt u tijdens openingstijden kopen bij de receptie of in onze Brasserie.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom op ons terrein. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan. Op een jaarplaats geldt een maximum van 2 huisdieren per plaats. U dient uw huisdier op uw plaats te houden. Tijdens een wandeling dient deze altijd aangelijnd te zijn. Ook voor uw huisdier geldt dat deze geen overlast aan medekampeerders mag veroorzaken. Het uitlaten van uw hond doet u altijd buiten ons terrein. Neemt u bij het uitlaten van uw hond een zakje mee mocht uw hond onverhoopt zijn behoefte doen. Het opruimen van hondenpoep is ook op en rondom de parkeerplaats verplicht! U mag uw huisdier niet meenemen in de receptie en de toiletgebouwen.

Brandveiligheid

U kampeert aan de rand van een bos, wees daarom voorzichtig met vuur. Open vuur, houtkachels, allesbranders en vuurkorven zijn verboden. Een eigen brandblusser wordt ten zeerste aanbevolen. Het is verplicht uw caravan tegen brand te verzekeren! Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo min mogelijk hindert. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw chalet of caravan. Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan. Zorg voor een emmer water of een ander blusmiddel wanneer u gebruik maakt van een BBQ.

Zwembaden

Grote en diepe zwembaden zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een klein zwembadje is toegestaan, mits daarbij te allen tijde een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het zwembadje begeeft. De recreant is ten allen tijde verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het zwembadje begeeft en vooral datgene dat er in het zwembad in het bijzijn van de recreant dan wel in zijn afwezigheid gebeurt. Bij zonsondergang of het verlaten van de jaarplaats dient het water uit het zwembadje verwijderd te worden.

Handel drijven

Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is (zonder toestemming) vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.

Post

Inkomende post wordt door ons in de blauwe brievenbussen bij de receptie op alfabet gesorteerd. De brievenbussen op alfabet kunt u openen zonder sleutel. Kranten kunt u afhalen bij de receptie. Uitgaande post dient u zelf mee te nemen en op de post te doen bij een brievenbus in de buurt.

Aansprakelijkheid

Directie en medewerkers van het kampeerterrein aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van uw goederen, die niet door ons veroorzaakt is. Iedereen is aansprakelijk voor de schade die door hem/haar zelf wordt aangericht.

Sancties

Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen en alle kosten en nog te maken kosten op u verhalen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen. Verder behouden wij ons het recht om zonder opgaaf van redenen iemand de toegang tot het terrein te weigeren.

Jaarplaatsen

Verblijfsperiode

De jaarplaats en het kampeermiddel mogen alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Het kampeermiddel mag in de maanden november, december, januari, februari en maart niet gebruikt worden voor overnachtingen, behalve tijdens de weekenden (vr – ma) en schoolvakanties. De recreant mag het adres van Recreatiepark Het Genieten niet gebruiken als woonadres (inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie), alsook niet als vestigingsadres voor een bedrijf (inschrijving in het handelsregister). De recreant dient een woonadres op te geven bij de ondernemer en geen postbusadres. Het is verboden de plaats en/of het vakantieverblijf te gebruiken dan wel in gebruik te geven voor permanente bewoning.

Onderverhuur

Het is maximaal 5 weken per jaar toegestaan uw kampeermiddel te verhuren aan een derde. Let wel, dit mag alleen familie -of kennis gerelateerd zijn en altijd alleen met een recreatief doeleind. Het is niet toegestaan uw kampeermiddel te verhuren aan onbekenden of arbeiders/werkvolk. Onderverhuur is alleen toegestaan in periodes dat de huurder zelf ook aanwezig mag zijn.

Uw huurders dienen zich in te laten schrijven in ons nachtregister en het bijbehorend overnachtingstarief plus toeristenbelasting te betalen.

Aanzicht van de caravan

De plaats en caravan dienen in behoorlijke staat van onderhoud te worden gehouden. Zorg ervoor dat uw plaats er altijd verzorgd en netjes uit ziet. Ruim losse spullen en bouwmaterialen op. Zorg ervoor dat deze binnen staan (dus niet onder een afdekzeil of iets dergelijks). Tevens dienen de plantenstroken en de rand langs het bos en het weiland vrij te worden gehouden. Indien wij constateren dat uw caravan en plaats niet in een behoorlijke staat van onderhoud verkeren, zullen wij dit aan u meedelen. Binnen een door ons gestelde termijn dient u te voldoen aan de door ons gestelde eisen. Wenst u hieraan geen gehoor te geven dan zijn wij gerechtigd de standplaatsovereenkomst met u op te zeggen, en zijn de opruimkosten voor uw rekening. Aan en/of bij bouwsels aan uw kampeermiddel zijn niet toegestaan. Wilt u iets bouwen/aanschaffen waar u over twijfelt, overleg dit altijd van te voren met ons.

Water, electra & gas

Water: U bevindt zich hier in een waterwingebied. Zorg ervoor dat er geen vervuilende stoffen in de bodem of grondwater terechtkomen. Het is o.a. verboden om aan auto’s te sleutelen en auto’s te wassen. Let u er ook op dat uw auto geen olie of iets dergelijks lekt. Uw hoofdwaterkraan dient goed zichtbaar en bereikbaar te zijn. Als u in de winter voor langere periode afwezig bent, moet u de hoofdwaterkraan dicht draaien en de leiding met beide aftappers aftappen. Dit in verband met het kapot vriezen van de leidingen.
Electra: Op een groot gedeelte van het park betaald u de stroom aan een externe energieleverancier. Op de overige plaatsen betaald u uw stroomverbruik 1 keer per jaar aan ons.
Gas: Gasflessen, gasslangen, koppelingen etc. dienen van een gekeurd merk te zijn en niet ouder dan twee jaar. U mag maximaal 2 gasflessen per plaats hebben staan.

Tuin

U mag een schutting plaatsen van maximaal 1,80 m hoog. De schutting mag aan de achterkant en zijkanten geplaats worden, het vooraanzicht van de caravan moet vrij blijven. Het gebruik van split in tuinen is niet toegestaan. Een zitplateau/verhoogd terras is in overleg toegestaan.

Schuurtje

U mag bij uw caravan een schuurtje van maximaal 3 x 3 m plaatsen als er verder niets staat. Het is niet toegestaan om buiten deze 3 x 3 m nog een extra afdak aan het schuurtje te bouwen.

Partytent

Een partytent/paviljoen van maximaal 3 x 3 m is toegestaan, mits het doek afneembaar is. Het is niet toegestaan vaste zijwanden of overkappingen te plaatsen.

Asbest

Het is mogelijk dat zich in uw kampeermiddel onderdelen bevinden van asbest. Indien uw asbest wilt afvoeren, heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Wij zullen u dan informeren over de geldende voorschriften. De kosten voor de afvoer van asbest komen geheel voor uw rekening. Het is verboden materialen van asbest te gebruiken bij het bouwen of verbouwen van uw kampeermiddel.

Terreinen

Het is niet toegestaan op uw plaats of op andere delen van het terrein te graven zonder toestemming. Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke groenvoorziening te snoeien, te zagen of andere werkzaamheden te verrichten. Verder dienen alle schuttingen, stukken gaas, schotten e.d. uit de gemeenschappelijke groenvoorziening verwijderd te worden. Ook snoeihout of composthopen zijn hierin niet toegestaan.

Verkoop van uw kampeermiddel

Verkoop van de caravan zonder behoud van standplaats is toegestaan. Echter voor verkoop met behoud van standplaats is toestemming nodig. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden. Indien u uw caravan verwijderd of moet verwijderen dient u uw plaats schoon op te leveren, zonder enige materialen op of in de grond.

Conform de tussen u en ons bestaande overeenkomst, hebt u het recht een kampeermiddel te plaatsen ten behoeve van recreatief gebruik op de door u gehuurde standplaats. Op de huurovereenkomst zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing, evenals de op ons bedrijf geldende gedragsregels en de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van kampeermiddelen.

Om het karakter en de sfeer van het recreatieterrein te behouden en om u voor eventuele toekomstige teleurstellingen te behoeden, is het zinvol dat er vooraf afspraken worden gemaakt over de wijze waarop u in voorkomende gevallen uw kampeermiddel met behoud van standplaats kunt verkopen.

Allereerst willen wij u wijzen op het bepaalde in artikel 17 van de RECRON-voorwaarden. Dit artikel stelt dat wij als ondernemer u al dan niet toestemming kunnen geven het kampeermiddel met behoud van standplaats te mogen verkopen.

Wij hebben gemeend deze te moeten benutten en stellen u in de gelegenheid uw kampeermiddel met behoud van standplaats te verkopen. Conform de bepalingen van de huurovereenkomst kan deze verkoop alleen plaatsvinden na voorafgaande, schriftelijke toestemming onzerzijds. Aan die toestemming zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Kennisgeving
Als u tot verkoop van uw kampeermiddel wenst over te gaan, dient u ons van uw voornemen schriftelijk in kennis te stellen. Wij zullen dan bepalen of wij kunnen instemmen met een verkoop van het kampeermiddel met behoud van standplaats.

2. Welstand
Het kampeermiddel dient naar ons oordeel in goede staat te verkeren en te voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde (wettelijke) eisen.

3. Verkoopprijs
U dient zelf tot een redelijke verkoopprijs te komen en deze door te geven aan de receptie. Wij plaatsen uw kampeermiddel dan op de verkooplijst welke wij aan potentiële kopers meegeven. Wij bemiddelen of onderhandelen niet (over verkoopprijzen) tussen koper en verkoper en zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele (verborgen) gebreken van een kampeermiddel.

4. Reclame
Op het mededelingenbord mag u na overleg met ons een advertentie plaatsen.
Op of aan het kampeermiddel of de standplaats mag u geen aankondiging doen van de verkoop van uw kampeermiddel.
In alle advertenties en ander aankondigen van uw verkoop van het kampeermiddel, dient u uw eigen telefoonnummer te vermelden. 

5. Standplaatsinrichting
Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt tussen u en de koper over de overname van inventarisgoederen, opbergschuurtjes, tegels, beplanting e.d., zodat daarover vooraf duidelijkheid bij alle betrokken partijen bestaat. Bij vertrek dient u de standplaats voor de nieuwe koper schoon en opgeruimd op te leveren.

6. Nieuwe koper
De nieuwe eigenaar van het kampeermiddel en diens medebewoners, zullen op ons terrein in onze doelgroep moeten passen. Wij laten bijvoorbeeld geen alleenstaande personen toe. De nieuwe eigenaar en diens medebewoners zullen zich moeten houden aan de op ons terrein geldende gedragsregels en andere voorwaarden. Het spreekt voor zich dat u een potentiële koper eerst aan ons voorstelt, zodat wij kunnen beoordelen of deze koper een voor ons redelijkerwijs aanvaardbare recreant is en zodat wij deze koper op de hoogte kunnen stellen van de gang van zaken op ons terrein. Het is mogelijk dat wij hierover niet direct beslissen.Wij dienen akkoord te zijn met de nieuwe kopers voordat de koop definitief wordt.

7. Aan -en bij bouwsels
Bij verkoop dienen aan -en bij bouwsels van het kampeermiddel afgebroken te worden, behalve een schuurtje van 3 bij 3 meter. Dit dient naar ons oordeel in goede staat te verkeren. Aan en/of bij bouwsels mogen niet in een brandgang of buiten uw perceelsgrenzen staan. Er dient een vrije ruimte te zijn tussen u en uw buurman. De totaal bebouwde oppervlakte mag de 50 vierkante meter niet overschrijden.

8. Standplaatsgeld
De rechtsgeldige overdracht van het kampeermiddel kan niet eerder plaatsvinden dan wanneer u en de koper aan alle financiële verplichtingen voortkomende uit de standplaatsovereenkomst zullen hebben voldaan.

9. Overdrachtskosten
Bij verkoop van uw kampeermiddel bent u ons behandeling- en administratiekosten verschuldigd. De actuele prijzen vindt u bij de receptie.

10. Geschillen
Ingeval ertussen u en ons onverhoopt toch een niet in onderling overleg oplosbaar geschil over de verkooptransactie ontstaat, dan kunnen beide partijen zich wenden tot de geschillencommissie Recreatie te Den Haag, Postadres: Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.

Afvalverwerking

Afvalcontainer

Elke vaste plaats beschikt over een afvalcontainer welke eigendom is en blijft van Recreatiepark Het Genieten. U kunt uw dichtgeknoopte 60L vuilniszakken (dus geen pedaalemmerzakjes) in deze container deponeren.

Wanneer u uw afvalbak leeg wil laten maken moet hij op maandagochtend achter het hekje op uw plaats staan. Dus op uw plaats houden en niet op het pad omdat ze anders in de weg staan met maaien e.d. Wilt u ervoor zorgen dat de paden vrij zijn zodat wij erdoor kunnen! U mag alleen huishoudelijk restafval in de vuilniszakken doen. Tuinafval, papier, karton en glas kunt u deponeren bij de milieustraat naast de slagboom.

Grof vuil

U kunt bij ons een bak bestellen inhoud ongeveer 1m3, maximale inhoud 500kg waarin u uw grofvuil kunt deponeren. Voor de actuele afvoerprijzen informeer bij de receptie.

De inhoud wordt gewogen en per afvalsoort dient u het overeenkomstige bedrag af te rekenen bij de receptie. Het is niet toegestaan om grofvuil bij de containers in de milieustraat te plaatsen. Ook is het  niet toegestaan dit bij het hek van de werkplaats neer te zetten!

Een bak bestellen

Wat mag er in de bak?
Puin: alleen in kleine hoeveelheden van maximaal 500 kg! Grotere hoeveelheden in overleg met ons.  
Hout: geen bielzen of geïmpregneerd hout.
Bladeren en klein tuinafval: geen takken, bij klein tuinafval brengen wij alleen de bak in rekening.
Als u materialen door elkaar gooit wordt het door ons als restafval beschouwd.

Mattrassen worden gewogen en berekend als restafval.

Chemisch afval

Dit mag niet in de vuilniszak en wordt ook niet door ons ingenomen. U dient dit afval mee naar huis te nemen en het daar te laten vernietigen. Dit geldt ook voor apparaten met koelvloeistoffen o.a. koelkasten en diepvriezers.

Glas

Glas kunt u in de glasbak deponeren. Deze staat in de milieustraat bij slagbomen.

Metalen

Schone metalen (zonder verontreiniging) kunt u gratis na overleg bij de grote rolpoort achterlaten.

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ UZELF!